2019 ÖDÜL KATEGORİLERİ

Türkiye Halk Sağlığı Derneği’nin 14 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde gerçekleştirdiği “51.yıl Halk Sağlığı Ödülleri 2019"un konusu ALZHEİMER HASTALIĞI olarak belirlenmiş ve 6 farklı kategoride, kurum, dernek ve kişilere sağlıkla ilgili konulardaki başarılı çalışmalarından ve hizmetlerinden ötürü ödüller verilmiştir.

 

1. ONUR ÖDÜLÜ / Prof. Dr. MURAT EMRE

Alzheimer ve Parkinson konularında yaptığı bilimsel çalışmalara 3500 üzerinde atıf yapılması ve Beyin Araştırmaları Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı’nın Kurucu Başkanlığını yapmış olması ve halen Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı olması nedeniyle değer görülmüştür.

 

 2. AKADEMİK ÖDÜL / Prof. Dr. MEHMET ÜNAL

“Alzheimer’a Dair Her Şey” adlı kitabının basımı öncesinde ve sonrasında Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştıran araştırmaları ve çalışmaları nedeniyle değer görülmüştür.

 

3. EN İYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜ / TÜRKİYE ALZHEIMER DERNEĞİ

Hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olması nedeniyle ve amaç ve faaliyetleriyle ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sağlık alanında eğitim ve hizmet veren diğer hastaneler, kamu ile ilişkili özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari kurumlarla yoğun iş birliği yapmakta olması nedeniyle değer görülmüştür.

 

4. EN İYİ SOSYAL HİZMET ÖDÜLÜ / KAHRAMAN EROĞLU

Eğitim konusu olan “Sosyal Hizmetler” dalında görev yaptığı illerde hep başarı ödülleri alması nedeniyle, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı döneminde gerçekleştirdiği projeler nedeniyle ve Türkiye Alzheimer Derneği Gündüz Bakım Evi’nin kuruluş aşamasında gösterdiği destek nedeniyle bu ödüle değer görülmüştür.

 

5. EN İYİ HASTA YAKINI ÖDÜLÜ / HÜSEYİN BEŞGÜL

Hasta yakını olmanın ne kadar zor olduğunu yakından deneyimlemiş bir kişi olarak bu deneyimlerini diğer hasta yakınları ile paylaşmak arzusu ile Türkiye Alzheimer Derneği’ne üye olması ve bununla da yetinmeyip dernek yönetiminde görev alması nedeniyle değer görülmüştür.

 

6. EN İYİ HASTA BAKICI ÖDÜLÜ / HÜSEYİN DEMİRKAN

Türkiye Alzheimer Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Şişli Gündüz Bakım Evi kadrosunda yapmış olduğu çalışmalar ve hastalara özveriyle ve sevgiyle yaklaşımları nedeniyle ödüle değer görülmüştür